Úřední deska

 

VyvěšenoSejmutoVěcFormát
14.3.2018VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TVRZICE
.pdf

VÍCE DOKUMENTŮ
29.1.2018Zahájení o řízení ÚP Lipovice.jpg
29.1.2018Opis výsledku hlasování - 2. kolo volby prezidenta .jpg
22.1.2018Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Změny č. 2 územního plánu Předslavice.jpg
15.1.2018Oznámení o místě a době konání
Volby prezidenta ČR – II. kolo
.pdf
13.1.2018Opis výsledku hlasování - 1. kolo volby prezidenta.jpg
27.11.2017Zpráva o průběhu pořízení ÚP.pdf
7.11.2017Ořez dřevin.pdf
7.11.2017Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v Komplexní pozemkové úpravě v
katastrálním území Lipovice
.pdf
30.10.2017Záměr k pronájmu majetku obce.jpeg
25.9.2017Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.1 územního plánu Újezdec.pdf
18.9.2017Veřejná vyhláška: Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Tvrzice
.pdf
18.9.2017Návrh zadání k územnímu plánu obce Tvrzice.pdf
28.8.2017Oznámení o přerušení dodávky el. energie 21.9.2017.jpg
28.8.2017Oznámení o přerušení dodávky el. energie 8.9.2017.jpg
14.4.2017Mikroregion Vlachovo Březí: závěrečný účet, přehled transferů.pdf
7.3.2017Příprava územního plánu-setkání občanů.pdf
5.4.2016Mikroregion Vlachovo Březí - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
5.4.2016Mikroregion Vlachovo Březí - přehled transferů.pdf
5.4.2016Mikroregion Vlachovo Březí - stav účtu.pdf
5.4.2016Závěrečný účet Mikroregionu Vlachovo Březí.pdf
1.4.2016Usnesení zastupitelstva obce se souhlasem realizace projektu, včetně schválení zajištění financování projektu: “Pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce Tvrzice“ .pdf
28.4.2015Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému
nahlédnutí
.pdf
28.4.2015Veřejný vyhláška-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015.pdf
13.5.2015Závěrečný účet.pdf
15.6.2015Záměr prodeje.pdf
30.6.2015Vyhlášení platnosti katastrálního operátu.jpg
20.7.2015VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality
ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
a výzva k uplatnění připomínek a námitek
.pdf
20.7.2015Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
.pdf
20.7.2015PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
ZÓNA JIHOZÁPAD – CZ03
ČERVENEC, 2015
.pdf
25.8.2015Rozpočtové opatření 4/2015.jpeg
11.11.2015Finanční správa, daně - SIPO.pdf
11.11.2015Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.pdf
11.11.2015Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016.pdf
18.11.2015Rozpočet DSO Vlachovo Březí 2016.pdf.xls
23.11.2015Rozpočtové opatření 5/2015.pdf
15.12.2015Rozpočet 2016 a rozpočtový výhled 2017 a 2018.xls
12.1.2016Přiznání daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016.pdf
29.2.2016Rozpočtové opatření č. 1/2016.JPEG