Úřední deska

 

VyvěšenoSejmutoVěcFormát
27.11.2019OOP - Bobr evropský.pdf
4.11.2019STŘEDNĚDOBÝ PLÁN
ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ORP PRACHATICE
na období 2020 – 2022
.pdf
15.10.2019Upozornění - ořez dřevin.pdf
3.10.2019Veřejná vyhláška - doručení návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.pdf
4.9.2019Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - MZE.pdf
9.8.2019Kotlíkové dotace.pdf
1.7.2019Oznámení zahájení řízení o vydání a vystavení návrhu ÚP Tvrzice VV.pdf
PŘÍLOHY
3.6.2019Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tvrzice.pdf
10.5.2019Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tvrzice.pdf
25.4.2019Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.
- přílohy
.pdf.pdf.pdf
31.3.2019Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely .pdf
4.3.2019Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Tvrzice.
.pdf
1.3.2019Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého.vyhláška.pdf

opatření.pdf
18.12.2018Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Tvrzice.
.pdf
3.12.2018Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Tvrzice,
.pdf
19,11,2018Dražební vyhláška.pdf.pdf
29.10.2018Zveřejnění záměru pronájmu pozemku.pdf
19.10.2018Pozvánka na zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Tvrzice
.pdf
9.10.2018Oznámení - Odečty vodoměrů, úhrada vodného.pdf
19.9.2018Rozhodnutí: úplná uzavírku silnice
č. II/144 v úseku Volyně - na hranici okr. Strakonice a okr. Prachatice
.pdf.pdf
19.9.2018Zahájení_řízení-výjimka § 56 výzkum
veverka, ještěrka BC_AV 2018
.pdf
23.8.2018VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
.pdf
10.8.2018Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.pdf .pdf
16.7.2018Zveřejnění záměru odkoupení pozemku -část pozemku na p. č. 42/1 o přibližné výměře 60 m2.pdf
18.6.2018Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.6.2018.pdf
18.5.2018Pozvánka na jednání zastupitelstva.pdf
18.5.2018Deratizace-Tvrzice-bytovky.jpg
25.4.2018DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.pdf
16.4.2018Záměr pronájmu majetku obce.pdf
12.4.2018Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného
pro včely
.pdf
22.3.2018Návrh střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu VLACHOVO BŘEZÍ.pdf
22.3.2018Závěrečný účet mikroregionu Vlachovo Březí 2017.pdf
14.3.2018VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TVRZICE
.pdf

VÍCE DOKUMENTŮ
29.1.2018Zahájení o řízení ÚP Lipovice.jpg
29.1.2018Opis výsledku hlasování - 2. kolo volby prezidenta .jpg
22.1.2018Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Změny č. 2 územního plánu Předslavice.jpg
15.1.2018Oznámení o místě a době konání
Volby prezidenta ČR – II. kolo
.pdf
13.1.2018Opis výsledku hlasování - 1. kolo volby prezidenta.jpg
27.11.2017Zpráva o průběhu pořízení ÚP.pdf
7.11.2017Ořez dřevin.pdf
7.11.2017Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v Komplexní pozemkové úpravě v
katastrálním území Lipovice
.pdf
30.10.2017Záměr k pronájmu majetku obce.jpeg
25.9.2017Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.1 územního plánu Újezdec.pdf
18.9.2017Veřejná vyhláška: Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Tvrzice
.pdf
18.9.2017Návrh zadání k územnímu plánu obce Tvrzice.pdf
28.8.2017Oznámení o přerušení dodávky el. energie 21.9.2017.jpg
28.8.2017Oznámení o přerušení dodávky el. energie 8.9.2017.jpg
14.4.2017Mikroregion Vlachovo Březí: závěrečný účet, přehled transferů.pdf
7.3.2017Příprava územního plánu-setkání občanů.pdf
5.4.2016Mikroregion Vlachovo Březí - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
5.4.2016Mikroregion Vlachovo Březí - přehled transferů.pdf
5.4.2016Mikroregion Vlachovo Březí - stav účtu.pdf
5.4.2016Závěrečný účet Mikroregionu Vlachovo Březí.pdf
1.4.2016Usnesení zastupitelstva obce se souhlasem realizace projektu, včetně schválení zajištění financování projektu: “Pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce Tvrzice“ .pdf
28.4.2015Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému
nahlédnutí
.pdf
28.4.2015Veřejný vyhláška-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015.pdf
13.5.2015Závěrečný účet.pdf
15.6.2015Záměr prodeje.pdf
30.6.2015Vyhlášení platnosti katastrálního operátu.jpg
20.7.2015VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality
ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
a výzva k uplatnění připomínek a námitek
.pdf
20.7.2015Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
.pdf
20.7.2015PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
ZÓNA JIHOZÁPAD – CZ03
ČERVENEC, 2015
.pdf
25.8.2015Rozpočtové opatření 4/2015.jpeg
11.11.2015Finanční správa, daně - SIPO.pdf
11.11.2015Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.pdf
11.11.2015Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016.pdf
18.11.2015Rozpočet DSO Vlachovo Březí 2016.pdf.xls
23.11.2015Rozpočtové opatření 5/2015.pdf
15.12.2015Rozpočet 2016 a rozpočtový výhled 2017 a 2018.xls
12.1.2016Přiznání daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016.pdf
29.2.2016Rozpočtové opatření č. 1/2016.JPEG