Modernizace ČOV

Modernizace zařízení čistírny odpadních vod.

Během měsíce října proběhla modernizace zařízení na ČOV Tvrzice v celkové výši 619.485,–Kč.

Obec čerpala dotaci z „Programu obnovy  venkova Jihočeského kraje v roce 2018“ ve výši 230.000,– Kč.

více fotografií (ve formátu .pdf)

Fotogalerie