Nadcházející události

Nejsou žádné nadcházející události.

Zázemí JSDH

Ve Tvrzicích dne 15.05.2023

TISKOVÁ ZPRÁVA

Za dotační podpory z rozpočtu Jihočeského kraje bude provedena oprava zázemí pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů (JSDH) v obci Tvrzice.

POPIS PROJEKTU :

Předmětem projektu je oprava zázemí pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce Tvrzicea to v objektu na p.č.st. 50 v k.ú. Tvrzice.
Konkrétně půjde o stavební úpravy podlahy (odizolování a nová podlaha) v místnosti zázemí jednotky SDH, nový rozvod vodovodu a kanalizace, oddělení části místnosti zázemí dělící SDK příčkou s jednokřídlými dveřmi pro příruční sklad, provedení nového rozvodu elektroinstalace, provedení oprav omítek stěn a stropu a možná i výměna okna a parapetu. Bude také pořízeno nutné zdravotechnické vybavení – zařizovací předměty: dřez, elektrický zásobníkový ohřívač vody, dřezová páková baterie a dodávka vybavení: kuchyňské linky vč. vybavení a skříně. V případě zájmu další informace poskytne starostka obce.

Název programu: PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE v roce 2023

Projekt: Oprava zázemí pro jednotku SDH Tvrzice
Předpokládaný rozpočet projektu / zdroje financování (Kč s DPH):
Celková předpokládaná výše rozpočtu: 500 513,00 Kč
Předpokládaná výše podpory z JK: 189 000,00 Kč

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023.

Fotogalerie