Nadcházející události

Nejsou žádné nadcházející události.

Výstavba víceúčelové hřiště

Ve Tvrzicích dne 24.04.2023

TISKOVÁ ZPRÁVA

Za dotační podpory z rozpočtu Jihočeského kraje (Krajského investičního fondu 2023) bude provedena výstavba nového víceúčelového hřiště v obci Tvrzice.

POPIS PROJEKTU :

Předmětem projektu je výstavba nového víceúčelového hřiště v obci Tvrzice. Konkrétně jde o výstavbu víceúčelového hřiště se zpevněnou plochou s umělým povrchem EPDM, obdélníkového tvaru 36 x 18 m s ochranným chodníkem ze zámkové dlažby okolo hřiště a s oplocením výšky max. 4,0 m po obvodu hřiště. Plocha hřiště je provedena z umělého polyuretanového povrchu EPDM, po obvodu je navržena zámková dlažba. Polyuretan bude položen na dvě vrstvy drenážního asfaltu. Hřiště bude oploceno polypropylenovou sítí s oky 45×45 mm síly 4 mm, zavěšené na ocelových sloupcích s pozinkovou povrchovou úpravou. V případě zájmu další informace poskytne starostka obce.

Název programu: INVESTIČNÍ FOND JIHOČESKÉHO KRAJE 2023

Projekt: Víceúčelové hřiště Tvrzice
Předpokládaný rozpočet projektu / zdroje financování (Kč s DPH):
Celková předpokládaná výše rozpočtu: 3 311 500,00 Kč
Předpokládaná výše podpory z JK: 1 600 000,00 Kč

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu: Krajského investičního fondu 2023.

Fotogalerie