Povinné informace

(ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1. Oficiální název
Obec Tvrzice

2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce má 7 členů.

Finanční výbor (Jiří Randa, Miloslava Šperlová, Irena Kašparová)

Kontrolní výbor (Petr Kamenský, Pavel Řezník, Antonín Brabec ml.)

Povodňová komise (Jaroslav Pavelka, Michaela Hávová, Jiří Prášek, Petr Kamenský)

Kulturně-sportovní komise (Jiří Randa, Vladimír Chroňák, Michaela Nenadálová)

4. Kontaktní spojení
Obec Tvrzice
Tvrzice 44
384 22 Vlachovo Březí

723 505 689 – p. Hávová Michaela starostka
604 213 229 – Mgr. Nenadálová Michaela

obectvrzice@seznam.cz

www.tvrzice.cz

datová schránka: znuamtt

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Komerční banka: 6526281/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO)
00250767

7. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Rozpočty

8. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Způsob zveřejňování informací

9. Příjem žádostí a dalších podání
Písemně na adrese obecního úřadu nebo osobně v úředních hodinách:
Způsob podávání žádostí o informace, stížností a jiných dožádání

10. Opravné prostředky
Poučení o opravných prostředcích

11. Formuláře
Jednotlivé formuláře jsou k dispozici na adrese Obecního úřadu Tvrzice

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
popisy postupů  (návody pro řešení životních situací)

13. Nejdůležitější předpisy a vyhlášky obce Předslavice
Předpisy a vyhlášky obce Tvrzice

14. Sazebník úhrad za poskytování informací
Cena není stanovena

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Za rok 2010 nebyly OÚ Tvrzice podány žádné písemné žádosti o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

16. Seznam organizací
Sbor dobrovolných hasičů Tvrzice