Nadcházející události

Nejsou žádné nadcházející události.

Oprava místní komunikace 2022

Název programu: PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE v roce 2022

Oprava místní komunikace na pozemku p.č. 93/1 Tvrzice
( vloženo 6.9.2022)

TISKOVÁ ZPRÁVA
Za dotační podpory z rozpočtu Jihočeského kraje bude provedena oprava místní komunikace na pozemku p.č. 93/1 v obci Tvrzice.

POPIS PROJEKTU :

Předmětem projektu je oprava místní komunikace na pozemku p. č. 93/1 k.ú. Tvrzice v celkové délce 178,0 m (576,0 m2). Oprava MK bude spočívat v těchto pracích: odstranění – odfrézování povrchu komunikace, odstranění krajnic a jejich odvoz, očištění povrchu, pokládka vyrovnávací vrstvy ACO 16, spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11+ tl. 50 mm, dosypání a zpevnění krajnic. Opravená MK zachová stávající šířkové uspořádání a směrové vedení. V případě zájmu další informace poskytne starostka obce.

Předpokládaný rozpočet projektu / zdroje financování (Kč s DPH):
Celková předpokládaná výše rozpočtu: 479 375,28 Kč
Předpokládaná výše podpory z JK: 220 000,00 Kč

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022.

Soubor pdf

Fotogalerie