Nadcházející události

Nejsou žádné nadcházející události.

Modernizace ČOV

Modernizace zařízení čistírny odpadních vod.

Oplocení a nový kontejner pro obsluhu čistírny( vloženo 30.11.2020)

V rámci dotace „Programu obnovy venkova 2020“ jsme dne 23. 11.  2020 dokončili nové oplocení areálu čistírny odpadních vod a umístění nového kontejneru pro obsluhu čističky.

Z celkové částky Kč 303 125,– byla dotace od Jihočeského kraje ve výši Kč 180 000,–. Areál ČOV je nyní zrekonstruován i po technické stránce (v roce 2018 modernizace zařízení v celkové investici Kč 619 485,–).

V roce 2021 je naplánována výměna dosloužilého osvětlení.

—–

Během měsíce října proběhla modernizace zařízení na ČOV Tvrzice v celkové výši 619.485,–Kč.

Obec čerpala dotaci z „Programu obnovy  venkova Jihočeského kraje v roce 2018“ ve výši 230.000,– Kč.

více fotografií (ve formátu .pdf)

Fotogalerie