Nadcházející události

Nejsou žádné nadcházející události.

Voda odečet 2022

Odečet vody bude probíhat pouze
nahlášením stavu vodoměru
na tel. 723 505 689,
nebo fyzicky na OÚ
do 30. 11. 2022 a úhrada vodného do 13. 12. 2022.

(úhrada v hotovosti na OÚ,
nebo poslat na účet 6526281/0100,
variabilní symbol =číslo popisné).

Fotogalerie