Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dokumenty

Jmenování zapisovatele (vyvěšeno 9.9.2017)

Počet členů vol.komise (vyvěšeno 5.9.2017)

Oznámení o době a místě konání voleb  (vyvěšeno 5.10.2017)