Trvalé předpisy, vyhlášky aj.

Svoz TKO

Svoz popelnic 2018 (*.xls)

Svoz popelnic 2017 (*.jpg)

Hřiště Tvrzice

Návštěvní řád hřiště (.pdf)

Provozní řád hřiště (.pdf)

Platné obecně závazné vyhlášky.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Tvrzice. (*.pdf)  – vyvěšeno 6.6.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích (*.pdf) – vyvěšeno 6.6.2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (*.pdf)

Směrnice

Směrnice č.1/2016 o evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (*.pdf) -vyvěšeno 11.1.2016

Směrnice č.2/ 2018 pro práci s osobními údaji (*.pdf) – vyvěšeno 16.7.2018

Pravidla

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice. (*.pdf)

Program obnovy venkova

OBEC TVRZICE, MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE na roky 2018 – 2022 (*.pdf) – vyvěšeno 18.12.2017

OBEC TVRZICE, MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE na roky 2012 – 2016 (*.pdf)

Rozpočet

Návrh střednědobého výhledu 2020-2022 (vyvěšeno 12.11.2019)

Návrh rozpočtu na rok 2020 (vyvěšeno 12.11.2019)

Rozpočet na rok 2019, výhled na rok 2020-21 – schválený (vyvěšeno 29.12.2018)

Výkaz FIN  2-12 M (vyvěšeno 11.5.2018)

Schválený rozpočet na rok 2018 (vyvěšeno 29.12.2017)

Schválený střednědobý výhled 2019-2020 (vyvěšeno 29.12.2017)

Výkaz FIN (vyvěšeno 27.11.2017)

Návrh rozpočtu na rok 2018 (vyvěšeno 10.11.2017)

Návrh střednědobého výhledu 2019-2020 (vyvěšeno 10.11.2017)

Rozpočet na rok 2017, výhled na rok 2018-19 – schválený (vyvěšeno 28.12.2016)

Rozpočet na rok 2017, výhled na rok 2018-19 – návrh (vyvěšeno 27.11.2016)

Závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce za rok 2019 (vyvěšeno 10.6.2019)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 (vyvěšeno 20.5.2019)

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 (vyvěšeno 27.5.2018)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 (vyvěšeno 11.5.2018)

Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 (vyvěšeno 26.6.2017)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 (vyvěšeno 25.5.2017)

Rozvaha

Rozvaha 2018 , příloha k rozvaze  (vyvěšeno 10.6.2019)

Rozvaha 2017 , příloha k rozvaze  (vyvěšeno 11.5.2018)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (vyvěšeno 10.6.2019)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (vyvěšeno 11.5.2018)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (vyvěšeno 25.5.2017)