Trvalé předpisy, vyhlášky aj.

Svoz TKO

Svoz popelnic 2018 (*.xls)

Svoz popelnic 2017 (*.jpg)

Platné obecně závazné vyhlášky.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích (*.pdf)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (*.pdf)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Tvrzice. (*.pdf)

Pravidla

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice. (*.pdf)

Program obnovy venkova

OBEC TVRZICE, MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE na roky 2012 – 2016 (*.pdf)

OBEC TVRZICE, MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE na roky 2018 – 2022 (*.pdf) – vyvěšeno 18.12.2017

Rozpočet

Výkaz FIN (vyvěšeno 27.11.2017)

Rozpočet na rok 2018, výhled na rok 2019-20 -návrh (vyvěšeno 27.11.2017)

Rozpočet na rok 2018, výhled na rok 2019-20 (vyvěšeno 10.11.2017)

Rozpočet na rok 2017, výhled na rok 2018-19 – schválený (vyvěšeno 28.12.2016)

Rozpočet na rok 2017, výhled na rok 2018-19 – návrh (vyvěšeno 12.12.2016)

Rozpočet 2016 a rozpočtový výhled 2017 a 2018 (*.xls)

Závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 (vyvěšeno 26.6.2017)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 (vyvěšeno 25.5.2017)