Trvalé předpisy, vyhlášky aj.

Svoz TKO

Svoz popelnic 2018 (*.xls)

Svoz popelnic 2017 (*.jpg)

Platné obecně závazné vyhlášky.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích (*.pdf)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (*.pdf)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Tvrzice. (*.pdf)

Pravidla

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice. (*.pdf)

Program obnovy venkova

OBEC TVRZICE, MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE na roky 2018 – 2022 (*.pdf) – vyvěšeno 18.12.2017

OBEC TVRZICE, MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE na roky 2012 – 2016 (*.pdf)

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2018 (vyvěšeno 29.12.2017)

Schválený střednědobý výhled 2019-2020 (vyvěšeno 29.12.2017)

Výkaz FIN (vyvěšeno 27.11.2017)

Návrh rozpočtu na rok 2018 (vyvěšeno 10.11.2017)

Návrh střednědobého výhledu 2019-2020 (vyvěšeno 10.11.2017)

Rozpočet na rok 2017, výhled na rok 2018-19 – schválený (vyvěšeno 27.11.2016)

Rozpočet na rok 2017, výhled na rok 2018-19 – návrh (vyvěšeno 27.11.2016)

Závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 (vyvěšeno 26.6.2017)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 (vyvěšeno 25.5.2017)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (vyvěšeno 25.5.2017)