Nouzový stav: oznámení obecního úřadu

Vážení občané,

z důvodu přijetí krizových opatření vlády ČR a na základě aktuální nouzové situace

oznamujeme,

že splatnost poplatků za TKO, za psi a pozemky, se odkládá do doby ukončení nouzového stavu.

Zároveň Vás vyzýváme, dbejte své bezpečnosti a zbytečně nevystavujte sebe a své blízké riziku možné nákazy. Respektujte vydaná nařízení, i když jsou nepříjemná a omezující.

I obecní úřad se snaží minimalizovat přímý kontakt více lidí dohromady. Pokud to tedy není nezbytně nutné, prosíme Vás o využití jiné, než osobní komunikace s úřadem (telefon, email…) v úředních hodinách obecního úřadu (pondělí 18 – 20 hod).

Kontakt: Michaela Nenadálová, tel: 604 213 229

email: m.nenadalova@seznam.cz

Děkujeme za pochopení.

Michaela Hávová, starostka v. z.

Na uvedeném kontaktu získáte informace i ohledně možnosti zabezpečení ochranných roušek a popřípadě další informace ohledně nařízených opatření.

Fotogalerie