«

»

Bře 04

4.3. Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Tvrzice 10.3. 2019 od 19.00 hod. na obecním úřadě.

 Program jednání:

  1. Rozpočtové opatření č. 1/2019
  2. Vodojem – údržba
  3. Bramborákový den
  4. Různé