»

Čvc 03

3.7. Zápis ze ZO

Dne 12. ledna byl na web přidán zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2017.