«

»

Pro 29

29.12. Zápis ze ZO

Dne 29. prosince byl na web přidán zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2017.