Daily Archive: 20.5.2019

Kvě 20

20.5. Aktualizace webu

Dne 20.5. byl aktualizován web obce: Rozpočtová opatření 2/2019 Zápis ZO 3/2019 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Tvrzice. (*.pdf) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích (*.pdf)