Monthly Archive: Květen 2019

Kvě 20

20.5. Aktualizace webu

Dne 20.5. byl aktualizován web obce: Rozpočtová opatření 2/2019 Zápis ZO 3/2019 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Tvrzice. (*.pdf) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích (*.pdf)

Kvě 10

10.5. Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Tvrzice 19.5. 2019 od 19.00 hod. na obecním úřadě.  Program jednání: Rozpočtové opatření č. 2/2019 Návrh závěrečného účtu obce Tvrzice za rok 2018 Žádost o vodovodní a kanalizační přípojku Výběrové řízení „Zřízení a obnova veřejné zeleně a  mobiliář“ Různé  

Kvě 06

6.5. Volby do EP

Dne 6.5. byla aktualizována rubrika Evropské volby 2019.