«

»

Kvě 10

10.5. Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Tvrzice 19.5. 2019 od 19.00 hod. na obecním úřadě.

 Program jednání:

  1. Rozpočtové opatření č. 2/2019
  2. Návrh závěrečného účtu obce Tvrzice za rok 2018
  3. Žádost o vodovodní a kanalizační přípojku
  4. Výběrové řízení „Zřízení a obnova veřejné zeleně a  mobiliář“
  5. Různé